SHZ plynová

Plynové hasicí systémy představují moderní technologii využitelnou k zabezpečení cenného majetku před zničujícím požárem a vedle stabilních hasicích systémů na vodní bázi jsou další alternativou ochrany objektů a jejich technologií.

Najdou své uplatnění zejména tam, kde by použití vody při likvidaci požáru mohlo napáchat větší škody než požár samotný, a také v prostorách, kde je hašení vodou přímo vyloučeno, například kvůli instalovanému elektrotechnickému zařízení.

Základní rozdělení:
 • Inertní hasiva
 • Chemická hasiva
 • Hasební aerosol

Inertní hasiva

Inertní hasiva

Jsou přírodní plyny dosahující hasebního účinku na základě vytěsnění kyslíku. Jedná se o dusící účinek, který nastane při dosažení potřebné koncentrace hasiva v požárem zasaženém prostoru. Jedná se o plyny, které jsou netečné a nevytváří nebezpečné sloučeniny. Při zaplavování chráněného prostoru nedochází ke kondenzaci par a tím je zajištěna trvalá viditelnost v zaplaveném úseku.

Hasiva
 • Argon (Ar) čistý argon se používá jen výjimečně, především pro likvidaci požárů s rizikem chemických reakcí, jako je např. metalické hoření (lithium, magnezium).
 • Dusík (N2), má velmi široký rozsah použití a je vhodný pro hašení všech typů požárů, tj. třídy A – pevné materiály, B – hořlavé kapaliny, C – hořlavé plyny.
 • Kysličník uhličitý (CO2) z hlediska hasicího účinku přírodních plynů je jednoznačně nejúčinnější CO2. Avšak tento plyn je ve vyšší koncentraci životu nebezpečný a může představovat riziko pro personál pracující v chráněném úseku.
 • Inergen (IG-541) je směs plynů (52 % N2 + 40 % Ar + 8 % CO2) splňuje všechny cíle moderního systému protipožární ochrany včetně bezpečnosti osob, účinnosti hašení a ochrany okolního prostředí. Malé množství oxidu uhličitého podporuje absorpci kyslíku v lidském těle, čímž chrání osoby, které by se v případě požáru ocitly v uzavřeném prostoru, před negativním účinkem snížené hladiny kyslíku.
Tento systém charakterizuje zejména:
 • Nízká cena hasiva, získává se destilací ze vzduchu
 • Nulový vliv na globální oteplování
 • Doprava hasiva do chráněného úseku i na delší vzdálenost

Chemická hasiva

Chemická hasiva

Pracují na podobném principu jako přírodní plyny, avšak využívají navíc složku chlazení. Následkem této reakce dojde k odběru tepla plamenům, k navýšení objemu plynu a tedy k vytlačení kyslíku z oblasti hoření. Mají vysokou hasící účinnost a tím i menší nároky na potřebnou plochu pro umístění tohoto SHZ. Pro správný účinek hasiv je potřeba, aby byla v chráněném prostoru zachována požadovaná koncentrace.

Hasiva
 • Halogenované fluorovodíky HFC (HFC227ea, HFC125, HFC23) jedná se o elektrický nevodivý plyn, bez barvy a bez zápachu. Uchovává se pod tlakem v kapalné formě a do chráněného prostoru je přiváděn jako bezbarvá pára. Nevýhodou je, že patří mezi chemické látky, které se podílejí na globálním oteplování Země.
 • Novec 1230 je alternativou šetrnou vůči životnímu prostředí, má nejkratší dobu přetrvávání v atmosféře a přitom vůbec nenarušuje ozónovou vrstvu. Uchovává se pod tlakem v kapalné formě, nemá korozivní účinky, není elektricky vodivý, je bezbarvý a takřka bez zápachu.
Při této instalaci je nutné zvážit:
 • Vysokou cena hasiva
 • Faktor globálního oteplování GWP
 • Nedovoluje vypuštění hasiva na větší vzdálenosti

Hasicí aerosol

Hasicí aerosol

Je heterogenní směs ultra jemného hasicího prášku vysoce disperzních solí alkalických kovů a inertních plynů, které prášek vylučují z generátorů během termické reakce směsi a jsou schopné se po určitou dobu udržovat ve vzduchu formou suspenze. Hasicí aerosol má mnohonásobně vyšší hasební účinnost než běžná hasiva. Při uvedení generátoru do činnosti nedochází ke snížení obsahu kyslíku v chráněném prostoru. Usazený aerosol se odstraňuje z různých povrchů pomocí běžných úklidových prostředků např. vysávačem.

Tento systém se vyznačuje:
 • Snadnou instalací
 • Nejnižšími pořizovacími náklady
 • Nevhodné aplikovat do míst s trvalou nebo částečnou obsluhou
objednejte si kontrolu zařízení
Kontrola SHZ 563

Kontrolovaných
zařízení

Plynové SHZ 24

Hodin denně
nonstop servis

Kontrola SHZ 25

Let praxe
v oboru

O nás

Společnost SHZ Vysoké Mýto s.r.o.  poskytuje odborné a technické služby v oblasti požární ochrany. Zabezpečujeme projekční, poradenskou a technickou činnost v tomto oboru a zajišťujeme komplexní služby při řešení požární bezpečnosti vedoucí k ochraně zdraví osob a majetku, odborně způsobilou osobou.

Kontakt
SHZ Vysoké Mýto s.r.o.
Vrchlického 241, 566 01 Vysoké Mýto
IČ: 28820517 | DIČ: 28820517

+420 774 309 070
+420 606 229 470
info@shz-vm.cz

Zapsáno v OR u Krajského Soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 29404