SHZ Vysoké Mýto

Společnost SHZ Vysoké Mýto s.r.o. vznikla za účelem poskytování odborných a technických služeb v oblasti požární ochrany. Zabezpečujeme projekční, poradenskou a technickou činnost v tomto oboru a zajišťujeme komplexní služby při řešení požární bezpečnosti vedoucí k ochraně zdraví osob a majetku, odborně způsobilou osobou. Nabízíme dlouholeté zkušenosti s instalací, provozem a údržbou protipožárních zařízení rozličných typů a druhů:

  • SHZ – stabilních a polostabilní hasicích zařízení
  • EPS – elektrické požární signalizace
  • požárních uzávěrů
  • požárních klapek
  • požárních ucpávek
  • požárních hydrantů

Zabezpečujeme návrhy, dodávky a instalace stabilních hasicích zařízení, hydrantů, hasicích přístrojů a prvků pasivní protipožární ochrany. Nedílnou součástí naší nabídky je také zajišťování oprav, revizí a kontrol provozuschopnosti požárně bezpečnostních systémů a servisních služeb souvisejících s touto činností.

Našim záměrem je poskytovat služby v souladu s platnými předpisy a legislativou, dle aktuálních požadavků uživatelů s důrazem na odbornost a kvalifikaci. Pro udržení trvalého rozvoje a vysoké úrovně našich služeb, klademe důraz na prohlubování teoretických znalostí a praktických dovedností našich pracovníků a jsme schopni operativně řešit potřeby všech zákazníků jak velkých společností, tak i drobných firem.

Cílem společnosti je stát se spolehlivým partnerem pro všechny, kteří potřebují společníka v oblasti protipožární ochrany a poskytovat profesionální služby v úzké vazbě na požadavky zákazníků.

ISO 9001 - 2009
Kvalifikovaný dodavatek
Odborná způsobilost
SUJB
Ticr
objednejte si kontrolu zařízení
Kontrola SHZ 563

Kontrolovaných
zařízení

Plynové SHZ 24

Hodin denně
nonstop servis

Kontrola SHZ 25

Let praxe
v oboru

O nás

Společnost SHZ Vysoké Mýto s.r.o.  poskytuje odborné a technické služby v oblasti požární ochrany. Zabezpečujeme projekční, poradenskou a technickou činnost v tomto oboru a zajišťujeme komplexní služby při řešení požární bezpečnosti vedoucí k ochraně zdraví osob a majetku, odborně způsobilou osobou.

Kontakt
SHZ Vysoké Mýto s.r.o.
Vrchlického 241, 566 01 Vysoké Mýto
IČ: 28820517 | DIČ: 28820517

+420 774 309 070
+420 606 229 470
info@shz-vm.cz

Zapsáno v OR u Krajského Soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 29404